Miljöpolicy & miljöberättelse

2012-02-08 blev vi miljödiplomerade. Det betyder att vi har klarat kriterierna för att bli miljödiplomerat och uppfyller kraven för ett miljöledningssystem. Bland annat har dessa punkter genomförts i verksamheten: laglista, miljöutbildning, checklista för miljöutredning, miljöpolicy, miljöplan och miljörevision.

Miljödiplomeringen är godkänd enligt den nationella standarden för miljöledningssystem, Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen enligt värmlandsmodellen är ett miljöledningssystem för små och medelstora verksamheter i Värmland.

Miljöpolicy


Vi vill bedriva vår verksamhet så att miljön skyddas och material används på bästa sätt. Utveckling av miljöpolicyn sker ständigt och det är ett arbete som aldrig är ändligt.

Vi ska:
  • Använda rengöringsmedel till den dagliga städningen som är godkänt med svanen, svenska naturskyddsföreningens märke eller annat liknande och begränsa kemanvändningen.
  • Undvika engångsprodukter i största möjliga mån.
  • Använda kvalitetsmoppar och dukar med hög livslängd så att miljön inte belastas onödigt med avfall.
  • Vid tvättning av moppar, trasor, arbetskläder och andra textilmaterial används endast tvättmedel som är miljömärkt med svanen eller annan liknande miljömärkning.
  • Öka kunskapen och medvetenheten till de anställda kring miljöfrågor.
  • Effektivisera våra transporter.
  • Vi följer alla lagkrav.
  • Arbeta med ständiga förbättringar.
  • Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår verksamhet.